Privacyverklaring

Privacy

rjcooling vindt de privacy van alle bezoekers van deze website van het hoogste belang en zorgt daarom zoveel mogelijk dat alle informatie die de bezoeker geeft, vertrouwelijk blijft en in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Hieronder leest u over het privacybeleid van de website van rjcooling. Dat geldt voor alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In de volgende gevallen kan de website van rjcooling persoonsgegevens verwerken: als u gebruikmaakt van diensten van de website van rjcooling en/of omdat u deze gegevens zelf aan de website rjcooling hebt verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer/06-nummer
  • e-mailadres
  • aanvullende informatie die nodig is voor specifieke diensten

Wanneer gebruikt rjcooling je persoonsgegevens?

  • om u te bellen of te e-mailen om je bijvoorbeeld te kunnen informeren over de voortgang van uw opdracht.
  • om u te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten.
  • voor de facturering
  • als rjcooling hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (boekhouding).

Bewaartermijn gegevens

rjcooling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst meer is of er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen van gegevens met derden

rjcooling zal uw gegevens nooit verkopen aan derden. rjcooling geeft de persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van rjcooling zorgt rjcooling voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. rjcooling blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Websitebezoek

rjcooling houdt op de website algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van uw pc en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kan rjcooling gebruiken voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. rjcooling gebruikt deze informatie om de werking van haar website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De website van rjcooling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Lees hiervoor de cookieverklaring op de website.

Social media

De website van rjcooling maakt gebruik van social media, zoals Facebook. Deze partij kan cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaringen van Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . rjcooling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie weken, reageren op uw verzoek.

Beveiliging

rjcooling gaat serieus om met de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, niet-gerechtigde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van rjcooling heeft een SSL-Certificaat om zo goed mogelijk te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door de website rjcooling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Wijzigen privacyverklaring

rjcooling mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van de privacyverklaring is afdoende.